EOZNAMENIA - Postup výroby - eoznamenia

Prejsť na obsah
VYBAVOVANIE OBJEDNÁVKY - postup ako prebieha proces spracovania objednávky

 • Objednávku nám môžete poslať e-mailom podľa pokynov v časti „AKO OBJEDNAŤ”.
 • V prípade, ak Vám odoslanie e-mailu robí problém, môžete objednávku zadať aj telefonicky v čase otváracích hodín našej prevádzkarne (viď. časť KONTAKT).
 • Zaregistrovanie Vašej objednávky Vám potvrdíme e-mailom. Nepôjde o automaticky generovanú odpoveď, ale o osobné potvrdenie prijatia objednávky.
 • Grafické návrhy, ktoré si nevyžadujú výrazne zásahy do grafiky, prípadne úpravy fotografií sa snažíme vypracovávať obratom, resp. do niekoľkých hodín, maximálne do 1 pracovného dňa.
 • V prípade, ak si spracovanie grafického návrhu vyžaduje dlhšiu dobu (napr. z dôvodu zakomponovania fotografie alebo vytvorenia nového grafického návrhu), alebo ak nám situácia vo výrobe pre veľký počet objednávok nedovoľuje okamžite vypracovať pre Vás grafický návrh, v e-maile potvrdzujúcom prijatie Vašej objednávky Vám oznámime približný čas, kedy od nás môžete očakávať grafický návrh.
 • Po vypracovaní Vášho grafického návrhu Vám pošleme e-mail s grafickým návrhom a cenovú kalkuláciu na odsúhlasenie.
 • Na základe aktuálneho stavu vo výrobe Vám v tomto e-maile oznámime, v akom termíne po Vašom odsúhlasení môže byť Vaša objednávka expedovaná na poštu. Vo všeobecnosti objednávka býva expedovaná na poštu do 1 až 3 pracovných dní od odsúhlasenia grafického návrhu, ale ak nám to výrobné kapacity dovolia, snažíme sa o rýchlejšie vyexpedovanie zásielky. Platí, že ak môžeme, sa snažíme vyhovieť v ústrety aj Vašim požiadavkám o rýchlu expedíciu.
 • Následne čakáme na Váš odsúhlasujúci e-mail. V prípade, že si želáte ďalšie úpravy grafiky, posielame Vám znovu návrh na odsúhlasenie, až do momentu, kým nebudete s grafikou, cenou a ostatnými dojednaniami úplne spokojní.
 • Doručením Vášho odsúhlasujúceho e-mailu sa Vaša objednávka stáva záväznou.
 • Prijatie Vášho odsúhlasujúceho e-mailu Vám potvrdíme spätným e-mailom.
 • V prípade, ak ste si zvolili bezhotovostný prevod na účet, zašleme Vám e-mailom faktúru so všetkými údajmi potrebnými k platbe a čakáme na pripísanie peňazí na účet. Účet máme vedený v SLSP, preto ak realizujete prevod tiež zo Slovenskej sporiteľne, počas pracovnej doby peniaze máme na účte väčšinou do niekoľkých minút. Pri prevode z iných bánk na Slovensku je potrebné rátať s tým, že prevod trvá 1 deň.
 • Pripísanie peňazí na náš účet v prípade bezhotovostnej platby vopred na Vám potvrdíme e-mailom a Vašu objednávku  zaradzujeme do výroby.
 • V prípade, ak ste si zvolili platbu na dobierku, Vašu objednávku na základe Vášho odsúhlasujúceho e-mailu zaradzujeme do výroby.
 • Vašu objednávku vyrobíme, priložíme daňový doklad - faktúru, starostlivo zabalíme a podáme na pošte.
 • O podaní Vašej zásielky na pošte Vás informujeme e-mailom, v ktorom Vám oznámime deň podania zásielky na pošte, jej podacie číslo a termín, do ktorého by Vám mala byť zásielka doručená. Na základe podacieho čísla zásielky máte možnosť aj sami sledovať svoju zásielku na internetovej stránke Slovenskej pošty a čo najrýchlejšie si ju vyzdvihnúť na pošte, v prípade ak v čase doručenia nebudete doma. Zo skúsenosti od našich zákazníkov vieme, že na pošte sú pracovníčky väčšinou ochotné vydať zásielku adresátovi na základe čísla zásielky dokonca už aj ráno v  deň doručenia na pobočku, ešte pred odchodom doručovateľov so zásielkami do svojich rajónov.
 • Aby boli Vaše objednávky vybavené bez problémov riadime sa zásadou, že na každý Váš e-mail Vám vždy odpovieme. Tým Vám potvrdíme, že Váš e-mail sme naozaj dostali a zároveň Vás týmto spôsobom priebežne informujeme o stave Vašej objednávky.
 • DÔLEŽITÉ!!! Ak od nás nedostanete žiadnu odpoveď, je veľmi pravdepodobné, že Váš e-mail k nám nedošiel. Stáva sa to naozaj len výnimočne, ale nechceme plytvať Vašim časom a zároveň chceme predísť všetkým zbytočným nedorozumeniam. Preto, ak od nás nedostanete odpoveď, radšej nás skúste kontaktovať ešte raz, či už znovu e-mailom alebo v pracovnej dobe telefonicky. Všetky prípady, keď dopredu vieme, že v daný deň nebudeme vybavovať Vaše e-mailové objednávky (napr. z dôvodu čerpania dovoleniek a pod.) sa snažíme oznámiť aj na našej internetovej stránke, v časti KONTAKTY ako upozornenia na mimoriadnu dočasnú zmenu v otváracích hodinách.
 • Samozrejme možete celý proces objednania, schválenia aj prevzatia objednávky absolvovať aj osobne na prevádzkárni v Hanušovciach nad Topľou.
 • Máme snahu, aby celý proces návrhu, odsúhlasovania aj výroby sa niesol v duchu príjemnej spolupráce a preto vždy uvítame aj Vaše e-maily s pripomienkami, nápadmi a radami. Vaša spokojnosť nás naozaj vždy poteší.
Návrat na obsah