EOZNAMENIA - Ako objednať - eoznamenia

Prejsť na obsah
Ako si objednať naše produkty

OBJEDNÁVKY PRIJÍMAME:
a) osobne v čase otváracích hodín prevádzkarne
b) telefonicky v čase otváracích hodín prevádzkarne
c) e-mailom - zaslaným na e-mailovú adresu:

Po odoslaní objednávky e-mailom odporúčame skontrolovať Vašu odoslanú poštu, či Váš e-mail bol naozaj v poriadku odoslaný. Na každý Váš e-mail Vám odpovieme (v rámci našej pracovnej doby, odpoveď nie je generovaná automaticky), preto v prípade, ak od nás nedostanete odpoveď, skontrolujte si prosím okrem poštového pričinku na doručenú poštu aj ostatné poštové priečinky (na nevyžiadanú poštu, reklamu, spam a pod.), ak nenájdete našu odpoveď ani tam, preverte si, či nám bol Váš e-mail naozaj doručený!

PREDTÝM, NEŽ NÁM ZVERÍTE VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE, PREČÍTAJTE SI NAŠE VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY A PREHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV. V SKRATKE Z NICH VYBERÁME:
 • VAŠA POŠTOVÁ ADRESA SA POUŽIJE NA VYSTAVENIE FAKTÚRY A DORUČENIE OBJEDNÁVKY.
 • VAŠA E-MAILOVÁ ADRESA A TEL. ČÍSLO SA NEPOUŽIJE NA VYTVORENIE ŽIADNEJ DATABÁZY A PO VYBAVENÍ OBJEDNÁVKY UŽ NEBUDETE ŽIADNYM SPÔSOBOM KONTAKTOVANÍ.
 • VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE NEPOSKYTNEME INÝM OSOBÁM ANI FIRMÁM OKREM SLOVENSKEJ POŠTY, KTORÁ VÁM DORUČÍ VAŠU OBJEDNÁVKU, V PRÍPADE, ŽE SI JU NEMÔŽETE VYZDVIHNÚŤ OSOBNE V NAŠEJ PREVÁDZKARNI.
ČO NAPÍSAŤ DO OBJEDNÁVKY POZVÁNOK NA NARODENINY

 1. Uveďte, prosím, do e-mailu, čo si objednávate: Objednávka pozvánok k jubileu

 2. Číslo vzoru oznámenia (prípadne požadované zmeny)

 3. Uveďte, o aké jubileum ide (napr. 50-tka, 60-tka a pod.)

 4. Počet kusov pozvánok

 5. Text pozvánky - nezabudnite uviesť dátum, čas, miesto konania (reštaurácia, sála ...) a obec alebo mesto, kde sa oslava koná

 6. Druh papiera (ak Vami zvolený produkt má viac možností na výber papiera)

 7. V prípade, ak si objednávate aj ďalšie produkty: menovky, samolepky - nezabudnite uviesť počet kusov alebo hárkov, požiadavky na zmenu textu

 8. Spôsob prevzatia hotovej zákazky (osobne v prevádzkarni, poštou - zaslaním na dobierku, alebo zaslaním poštou po uhradení faktúry bezhotovostným prevodom na účet v banke)

 9. V prípade zasielania oznámení poštou, prosíme uviesť presnú poštovú adresu, na ktorú má byť zásielka odoslaná - t.j. meno, priezvisko, ulicu, číslo domu, obec a PSČ

 10. Spôsob platby - bezhotovostný prevod vopred na účet v banke (účet máme vedený v SLSP) alebo dobierka - platba pri preberaní zásielky

 11. Spôsob zaslania: 2. triedou (pošta zásielku doručí do 2. pracovných dní od podania na pošte) alebo 1. triedou (pošta zásielku doručí v nasledujúci pracovný deň od podania na pošte)

 12. Termín, v ktorom by ste chceli mať hotové oznámenia doručené (najmä ak požadujete prednostné vybavenie zákazky).

 13. Iné Vaše doplňujúce údaje, požiadavky, alebo Vaše otázky.

 14. Kontaktné údaje priezvisko, e-mail, tel. číslo (tel. číslo je nepovinné, ale odporúča sa - použije sa iba v súrnom prípade, napr. problém s doručením e-mailu, konzultácia v prípade overenia nájdenej chyby tesne pred tlačou. Ak na Vás nemáme tel. číslo nedokážeme pružne reagovať na prípadné komplikácie.)

ČO NAPÍSAŤ OBJEDNÁVKY SVADOBNÝCH OZNÁMENÍ

 1. Uveďte, prosím, čo si objednávate: Objednávka svadobných oznámení
 2. Kontaktné údaje priezvisko, e-mail, tel. číslo (tel. číslo je nepovinné, ale odporúča sa - použije sa iba v súrnom prípade, napr. problém s doručením e-mailu, konzultácia v prípade overenia nájdenej chyby tesne pred tlačou. Ak na Vás nemáme tel. číslo nedokážeme pružne reagovať na prípadné komplikácie.)
 3. Číslo vzoru oznámenia, prípadne požadované zmeny
 4. Počet kusov veľkých oznámení
 5. Počet kusov malých pozvánok k svadobnému stolu
 6. Meno, priezvisko a adresa nevesty, tak ako si ich želáte uviesť na oznámenie
 7. Meno, priezvisko a adresa ženícha, tak ako si ich želáte uviesť na oznámenie
 8. Text svadobného oznámenia - nezabudnite uviesť dátum svadby, čas, miesto konania (kostol, chrám, obecný úrad, ...) a obec alebo mesto, kde sa svadba koná
 9. Motto (ak si motto neželáte, prosíme uviesť text: bez motta)
 10. Text malej pozvánky k svadobnému stolu.
 11. Druh papiera (ak Vami zvolený produkt má viac možností na výber papiera)
 12. V prípade, ak si objednávate aj ďalšie produkty:
 13. - menovky na stôl - uveďte číslo vzoru grafiky (menovky na stôl môžete mať z inej grafiky ako máte pozvánky), druh pozadia (s bielym pozadím alebo s farebným pozadím), menovky s menami alebo bez mena, počet kusov. Nezabudnite pripojiť zoznam mien na menovky.
  - samolepiace etikety na fľašu - číslo vzoru grafiky, prípadné požiadavky na zmenu v textoch, počet kusov v hárkoch (1 hárok = 10 kusov etikiet)
  - jedálny a nápojový lístok, program svadobného dňa, ďakovné kartičky alebo samolepky a pod. - uveďte svoju predstavu o grafike a texte, približný rozmer v cm, druh papiera, okrajov, požadovaný počet kusov, nezabudnite pripojiť súbor s Vaším textom. Grafický návrh a cenová kalkulácia sa robí na mieru podľa zadania od zákazníka
 14. Spôsob prevzatia hotovej zákazky (osobne v prevádzkarni, poštou - zaslaním na dobierku, alebo zaslaním poštou po uhradení faktúry bezhotovostným prevodom na účet v banke)
 15. V prípade zasielania oznámení poštou, prosíme uviesť presnú poštovú adresu, na ktorú má byť zásielka odoslaná - t.j. meno, priezvisko, ulicu, číslo domu, obec a   PSČ
 16. Spôsob platby:
  a) bezhotovostný prevod vopred na účet v banke (účet máme vedený v SLSP)
  b) dobierka - platba pri preberaní zásielky
 17. Spôsob zaslania:
  a) 2. triedou (pošta zásielku doručí do 2. pracovných dní od podania na pošte)
  b) 1. triedou (pošta zásielku doručí v nasledujúci pracovný deň od podania na pošte)
 18. Termín, v ktorom by ste chceli mať hotové oznámenia doručené (najmä ak požadujete prednostné vybavenie zákazky).
 19. Iné Vaše doplňujúce údaje, požiadavky, alebo Vaše otázky.
ČO NAPÍSAŤ DO OBJEDNÁVKY PROMOČNÝCH OZNÁMENÍ

 1. Uveďte, prosím, čo si objednávate: Objednávka promočných oznámení
 2. Kontaktné údaje priezvisko, e-mail, tel. číslo (tel. číslo je nepovinné, ale odporúča sa - použije sa iba v súrnom prípade, napr. problém s doručením e-mailu, konzultácia v prípade overenia nájdenej chyby tesne pred tlačou. Ak na Vás nemáme tel. číslo nedokážeme pružne reagovať na prípadné komplikácie.)
 3. Číslo vzoru oznámenia (prípadne požadované zmeny)
 4. Ak má byť použité aj logo, uveďte jeho číslo, prípadne ak máte logo k dispozícii, pripojte súbor s logom k e-mailu
 5. Počet kusov
 6. Text promočného oznámenia - nezabudnite uviesť ukončenú školu, dátum, čas a miesto konania promócii, získaný titul
 7. Text na oznámení pod čiarou - adresa, tak ako si ju želáte uviesť na oznámenie
 8. Druh papiera (ak Vami zvolený produkt má viac možností na výber papiera)
 9. V prípade, ak si objednávate aj ďalšie produkty:
 10. - pozvánky k promočnému stolu - uveďte požadovanú grafiku, text a počet kusov
  - menovky na stôl - uveďte číslo vzoru grafiky (menovky na stôl môžete mať z inej grafiky ako máte pozvánky), druh pozadia (s bielym pozadím alebo s farebným pozadím), menovky s menami alebo bez mena, počet kusov. Nezabudnite pripojiť zoznam mien na menovky.
  - samolepiace etikety na fľašu - číslo vzoru grafiky, prípadné požiadavky na zmenu v textoch, počet kusov v hárkoch (1 hárok = 10 kusov etikiet)
 11. Spôsob prevzatia hotovej zákazky (osobne v prevádzkarni, poštou - zaslaním na dobierku, alebo zaslaním poštou po uhradení faktúry bezhotovostným prevodom na účet v banke)
 12. V prípade zasielania oznámení poštou, prosíme uviesť presnú poštovú adresu, na ktorú má byť zásielka odoslaná - t.j. meno, priezvisko, ulicu, číslo domu, obec a   PSČ
 13. Spôsob platby:
  a) bezhotovostný prevod vopred na účet v banke (účet máme vedený v SLSP)
  b) dobierka - platba pri preberaní zásielky
 14. Spôsob zaslania:
  a) 2. triedou (pošta zásielku doručí do 2. pracovných dní od podania na pošte)
  b) 1. triedou (pošta zásielku doručí v nasledujúci pracovný deň od podania na pošte)
 15. Termín, v ktorom by ste chceli mať hotové oznámenia doručené (najmä ak požadujete prednostné vybavenie zákazky).
 16. Iné Vaše doplňujúce údaje, požiadavky, alebo Vaše otázky.
ČO NAPÍSAŤ DO OBJEDNÁVKY ĎALŠÍCH PRODUKTOV

 1. Uveďte, prosím, čo si objednávate: Objednávka ...
 2. Kontaktné údaje priezvisko, e-mail, tel. číslo (tel. číslo je nepovinné, ale odporúča sa - použije sa iba v súrnom prípade, napr. problém s doručením e-mailu, konzultácia v prípade overenia nájdenej chyby tesne pred tlačou. Ak na Vás nemáme tel. číslo nedokážeme pružne reagovať na prípadné komplikácie.)
 3. Číslo vzoru alebo popis
 4. Počet kusov
 5. Text aký tam chcete mať
 6. Druh papiera (ak Vami zvolený produkt má viac možností na výber papiera)
 7. Spôsob prevzatia hotovej zákazky (osobne v prevádzkarni, poštou - zaslaním na dobierku, alebo zaslaním poštou po uhradení faktúry bezhotovostným prevodom na účet v banke)
 8. V prípade zasielania oznámení poštou, prosíme uviesť presnú poštovú adresu, na ktorú má byť zásielka odoslaná - t.j. meno, priezvisko, ulicu, číslo domu, obec a PSČ
 9. Spôsob platby:
  a) bezhotovostný prevod vopred na účet v banke (účet máme vedený v SLSP)
  b) dobierka - platba pri preberaní zásielky
  Spôsob zaslania:
 10. a) 2. triedou (pošta zásielku doručí do 2. pracovných dní od podania na pošte)
  b) 1. triedou (pošta zásielku doručí v nasledujúci pracovný deň od podania na pošte)
 11. Termín, v ktorom by ste chceli mať hotové oznámenia doručené (najmä ak požadujete prednostné vybavenie zákazky).
 12. Iné Vaše doplňujúce údaje, požiadavky, alebo Vaše otázky.
Návrat na obsah